Živahno središče kulture in žive tradicije

Ptuj danes

Današnji Ptuj je več kot le mesto bogate zgodovine in veličastne preteklosti. Je živahno evropsko središče kulture, mesto festivalov, izjemnega etnografskega izročila in žive tradicije, ki je globoko ukoreninjena v življenja Ptujčanov.