Cvetoče trgovsko mesto

Srednji vek

Podoben razcvet trgovine kot v rimskem času je mesto doživelo šele v 11. stoletju s prihodom novih gospodarjev - gospodov Ptujskih. »Slednji niso bili uspešni le na vojaškem področju, temveč so se izkazali tudi kot široko razgledani in zahtevni podporniki umetnosti. Mesto so vojaško utrdili, na ruševinah starega postavili nov grad, oživelo pa je tudi trgovanje na velike razdalje.« (Marija Hernja Masten, Staro mesto ob Dravi).

Že v prvi polovici 13. stoletja so nastale vse pomembne ptujske zgradbe: utrdba na grajskem griču, dominikanski samostan in Mali grad, minoritski samostan in cerkev sv. Jurija. Sredi 13. stoletja je Ptuj tudi uradno pridobil status mesta in s tem tudi pravico do obzidja, ki je povezalo vse mestne zgradbe, oba samostana in grad.