Liljana Klemenčič

Knjižničarka in pravljičarka

“Pripovedovalka pravljičnega mesta ”

Z izvrstnimi pripovedovalskimi sposobnostmi oživlja pravljične like in prebuja domišljijo otrok in odraslih. Pri navdihujočih opisih skrivnosti srednjeveških mest, veličastnih gradov in mogočnih rek jo misli venomer zanesejo v njeno pravljično mesto – na Ptuj.