Prangerjada 2018

Turistično društvo ptuj

Letos bo na Ptuju že 21. vseslovenska tradicionalna srednjeveška prireditev Prangerjada.  Na Prangerjado vabimo kraje in mesta, ki nas povezujejo zgodovinski prangerji ali sramotilni  stebri. Organizator bo Turistično društvo Ptuj,  Mestna občina Ptuj in sodelujoča društva in  zavodi.

Turistično mesto Ptuj ima v samem središču mesta rimski nagrobnik orfejev spomenik, ki je bil v srednjem veku uporabljen kot  sramotilni  kamen.  Mestni sodnik na Ptuju je od srednjega veka uporabljal za pranger 5 m visok rimski nagrobnik, ki  stoji na Slovenskem trgu pred staro mestno hišo. Turistično  zgodovinska prireditev bo  prikazala srednjeveško življenje na tržni in sodni dan s prikazom  obsodbe na kazen prangerja. Sodelujoči kraji se bodo tudi predstavili s svojimi značilnostmi in zgodovinskimi prikazi, ki temeljijo na pisnih izročilih in zgodbah povezanih z obsodbami in sramotenji na prangerju. Organizatorji bodo  poskrbeli za dobro prireditev, kjer boste lahko spoznavali kulturno zgodovinsko dediščino, uživali ob prikazih zgodb iz sodelujočih mest in krajev, uživali ob srednjeveški tržnici, glasbi, plesu, igri, otroških delavnicah in se kulinarično in vinsko razvajali v središču mesta Ptuj.

Informacije

Slovenski trg
2250 Ptuj

Datum / 16 Jun 2018
Ura / 10:00

+ info@ptuj.info