Rimske igre - ptuj.info

mogočni rimski Poetovio

Pred 2000 leti je bil Ptuj mogočno mesto: najprej vojaška postojanka, pozneje pomembno trgovsko in obrtno mesto. Med Rimskimi igrami se Ptuj spremeni v rimski Poetovio. Mesto zasedejo gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in ostali Rimljani, ki že deseto leto pripravljajo eno največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu Evrope. Več kot 800 udeležencev predstavi življenje in običaje v starem Rimu.

Info

KDAJ

avgust 2020

KJE

Mestni trg, mestna tržnica, Rimski tabor Poetovi

INFO

http://www.rimskeigre.si

predstavitev rimskega obdobja

več kot 800 udeležencev

rimski tabor

gladiatorji, senatorji, vestalke itd.

Dogodki