Folklorni kimavčevi večeri - ptuj.info

vračanje h koreninam

Človek ne more iti naprej, če ne ve, od kod prihaja, pravi stara modrost. Zato je osnovni namen Folklornih kimavčevih večerov predstavljanje kulturne dediščine in folklore. Folklora tega področja je trdno zapisana v ljudeh, zakoreninjena je v kulturnem ustroju, v genih in je del naše identitete.

Info

KDAJ

september 2020

KJE

Dominikanski samostan, druge kulturne dvorane na Ptuju in v

INFO

http://www.fkv.si