Ptuj | Zakladnica tisočletij

SlovenščinaDeutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Home
Click on the slide!

Ptuj | The Treasure Of Thousend Years

Click on the slide!

Koncerti, prireditve

ENG: Vabimo Vas, da si ogledate katero izmed mnogih kulturnih prireditev.

More...
Click on the slide!

ENGLISH Vinska klet Ptuj

ENG: Najstarejša vinska klet, v kateri lahko ob sprehodu skozi njene podzemne hodnike prisluhnete zgodbi o vinu.

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
  Last month July 2016 Next month  
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ptuj | Zakladnica tisočletij

_DKP0105.jpg

Brezplačna izposoja koles

Od danes naprej v TIC PTUJ: izposoja koles!

Vsi na kolo!

 


 

Foto natečaj: POLETJE NA PTUJU!


Zavod za turizem Ptuj razpisuje: FOTO NATEČAJ POLETJE NA PTUJU!

More info
 

Razpis za delovna mesta

RAZPISUJEMO

Javni zavod za turizem Ptuj razpisuje 4 delovna mesta. Zainteresirane kandidate vabimo, da svoje prijave posredujejo pisno po pošti na naslov Javni zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj s pripisom »NE ODPIRAJ – prijava na delovno mesto«. Kontaktna oseba za podajanje informacij je Katja Gönc ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), direktorica Zavoda za turizem Ptuj.

K prijavi za delovno mesto navedite naziv delovnega mesta, za katero se prijavljate, motivacijsko pismo, življenjepis in izjavo o izpolnjevanju pogojev. 

Rok za prijave je do 1. 8. 2016.

 

Področni svetovalec II – vizualne komunikacije in odnosi z javnostmi

Strokovni sodelavec skrbi za vizualno in besedno komunikacijo destinacije in zavoda, s katero se gradi prepoznavnost mesta in prireditev. Razvija in vzdržuje učinkovito komunikacijo s ciljnimi skupinami. Upravlja s spletno stranjo in družabnimi omrežji, samostojno oblikuje različne oblike vizualne komunikacije.   

Pogoji:

-           visoka univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s področja grafičnega oblikovanja, komunikacije ali sorodne smeri

-           najmanj 2 leti delovnih izkušenj

-           aktivno znanje dveh tujih jezikov

-           aktivno znanje slovenskega jezika      

Ostali pogoji:

-           poznavanje računalniških programov

-           izkušnje z oblikovanjem vizualnih komunikacij

-           izkušnje z delom z mediji

Naloge:           

-           samostojno pripravlja vizualne komunikacije za prireditve, dogodke zavoda in partnerjev

-           samostojno razvija vizualno komuniciranje v digitalni obliki in tiskanih medijih

-           izvaja dogovorjene naloge s področja spletnega informiranja v domačem in tujem jeziku

-           pripravlja vsa gradiva potrebna za objavo na spletu

-           vodi adreme partnerjev zavoda, medijev, obiskovalcev in drugo

-           vodi trženje oglasnega prostora na spletnih straneh zavoda

-           pripravlja strategijo komuniciranja in vodi korespondenco

-           pripravlja predloge tekstov in nadzira kakovost pismenega komuniciranja navzven

-           sodeluje pri pripravi različnih pisnih gradiv drugih v zavodu

-           sodeluje z vsemi ponudniki v regiji

-           opravlja ostala dela po navodilih direktorja

Delovni pogoji:

-           delo z računalnikom

-           delo s partnerji

-           neenakomerno razporejen delovni čas

-           delo na terenu

Delovno mesto je za nedoločen čas s poskusnim dobo 6 mesecev.

 

Področni svetovalec II – razvoj turizma in kakovost

Strokovni sodelavec skrbi za razvoj turističnih produktov, kakovosti ponudbe, pripravo in izvedbo projektov. Samostojno opravlja raziskave na področju turizma, ki so pomembne za razvoj turizma na območju Mestne občine Ptuj, in vodi izobraževanja. Sodeluje s strokovnim kadrom v TIC in načrtuje razvoj turističnega informiranja, načrtuje in izvaja sejemsko dejavnost ter povezuje turistične akterje. 

Pogoji:

-           visoka univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba

-           najmanj 2 leti delovnih izkušenj

-           aktivno znanje dveh tujih jezikov

-           aktivno znanje slovenskega jezika      

Ostali pogoji:

-           dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti

-           kreativne sposobnosti

-           dobro poznavanje turizma na lokalnem in regionalnem nivoju

-           sposobnost timskega dela

Naloge:

-           sodeluje pri pripravi razvojnih programov in produktov destinacije

-           vodi in usklajuje delo za kakovostno servisiranje študijskih tur, obiskov novinarjev ipd.

-           spremlja trende in primere dobre prakse v turizmu

-           izvaja monitoring ciljev programa zavoda

-           izvaja vsa organizacijska dela za potrebe službe

-           zbira informacije doma in tujini, ki so potrebne za kvaliteten razvoj

-           operativno vodi razvoj specializiranih turističnih produktov

-           skrbi za dvig kvalitete storitev v turizmu

-           sodeluje s sorodnimi službami v turističnem gospodarstvu in stroki

-           organizira izobraževanja za dvig kvalitete v turizmu

-           spremlja razvoj turistične infrastrukture doma in v svetu

-           usklajuje svoje delo z lokalnimi skupnostmi, s turističnim gospodarstvom in civilno iniciativo

-           pripravlja predloge nastopov na sejmih in prireditvah

-           sodeluje pri pripravi dokumentacije turističnih projektov

-           opravlja vsa ostala dela po navodilih direktorja

Delovni pogoji:

-           delo z računalnikom

-           delo s partnerji

-           neenakomerno razporejen delovni čas

-           občasno delo ob dela prostih dnevih in praznikih

-           delo na terenu

Delovno mesto je za nedoločen čas s poskusnim dobo 6 mesecev.

 

Področni referent – prireditvena dejavnost

Strokovni sodelavec organizira delo v okviru svojega delokroga, ki je kreacija in organizacija prireditev. Sodeluje z vsemi zaposlenimi v zavodu in ostalimi zunanjimi sodelavci. Po potrebi opravlja svoje delo izven delovnega časa in v dela prostih dnevih.

Pogoji:

-           srednješolska izobrazba

-           najmanj 5 let delovnih izkušenj

-           znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj enega aktivno

-           aktivno znanje slovenskega jezika      

Ostali pogoji:

-           kreativne sposobnosti

-           dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti

-           poznavanje dela z računalnikom

-           izkušnje z organizacijo prireditev

Naloge:

-           organizira izvedbo prireditev, ki so v letnem programu zavoda

-           skrbi in nadzira delo zunanjih sodelavcev

-           sodeluje z zunanjimi sodelavci in zbira ponudbe storitev za izvedbo prireditev

-           pripravlja dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo prireditev

-           sodeluje z vsemi ustreznimi upravnimi organi za pridobitev dovoljenj za izvedbo prireditev

-           odgovarja za kakovostno in varno izvedbo prireditev

-           opravlja ostala dela po navodilih direktorja

Delovni pogoji:

-           delo z računalnikom

-           delo s partnerji

-           neenakomerno razporejen delovni čas

-           občasno delo ob dela prostih dnevih in praznikih

-           delo na terenu

Delovno mesto je za nedoločen čas s poskusnim dobo 3 mesecev.

 

Organizator turističnega vodenja I – TIC

Organizator turističnega vodenja skrbi za delo vodniške službe v TIC Ptuj. Skrbi za razvoj vodniške službe in za razvoj turistično informativnih publikacij v slovenskem in tujih jezikih. Opravlja tudi delo informatorja in sodeluje v timu zavoda ob zahtevnejših projektih. 

Pogoji:

-           univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba

-           najmanj 4 leta delovnih izkušenj

-           znanje dveh tujih jezikov

-           aktivno znanje slovenskega jezika      

Ostali pogoji:

-           organizacijske in komunikacijske sposobnosti

-           poznavanje turistične ponudbe na lokalnem in regionalnem nivoju

-           zaželene prevajalske izkušnje

-           uspešno opravljen izpit za lokalnega turističnega vodnika

Naloge:           

-           koordinira delo, izobraževanje in posredovanje  vodniške službe

-           aktivno sodeluje pri oblikovanju informacij v tiskanih in elektronskih oblikah

-           sodeluje z zunanjimi institucijami in posamezniki v okviru dogovorjenih nalog

-           sodeluje s sorodnimi službami pri drugih turističnih ponudnikih oz. destinacijah

-           po potrebi izvaja vsa dela informatorja in skrbi za izobraževanje sodelavcev

-           vodi tekoče obnavljanje podatkov v informacijskem sistemu

-           odgovarja in skrbi za pridobivanje informacij ter stalno in nemoteno delovanje centra

-           odgovarja za pravilnost in ažurnost posredovanih informacij

-           odgovarja za nemoteno prodajo turističnih spominkov

-           pripravlja predlog prodajnih artiklov in prodajnih informacijskih edicij

-           izvaja druge naloge po navodilih neposrednega vodje oz. direktorja

Delovni pogoji:

-           delo z računalnikom

-           delo s partnerji

-           delo s strankami

-           delo z denarjem

-           neenakomerno razporejen delovni čas

-           delo ob dela prostih dnevih in praznikih

Delovno mesto je za nedoločen čas s poskusnim dobo 6 mesecev.

   
   
 

Sports & Recreation

Travelers